на  Лидия гр.Смолян

Разни - заразни

xxx
Душата си врекох на сладката Родопея
и за нея песни щастливи днес ще пея...
За миговете кратки,потопили ме в рая,
за смеха,обвиващ ме в неземна омая...

Така щастлив бил е нявга дивният Орфей!
С любов сърце,за Лидчето,песни запей....

Филибе,20.03.2008 г.

xxx
Старик се влюбил в Лидчето мило,
което в черупката си се е свило,
от страх мама за него да не разбере,
че и двамата живи,май,ще одере.

Филибе,21.03.2008 г.

ххххххххх

Пътувах от Пловдив към Бургас,
в малкичко късен,за денят,час......
Лидчето по GSM - ма ми се обади
и от душевният покой ме извади...

 Гадже да съм си намерел във влака,
който така унасящо все си трака.
Пред мен седеше мила девойка
както помислих,с нейната майка.

 Разприказвах се с девойчето,учтиво,
а то се оказа доста приказливо...
Учело в колеж,в "Кючука" на Филибето,
където е и на щерка ми детето...

 На девойчето така много се понравих,
че на Лидчето да се обадя забравих,
с успеха невероятен да се похваля
- как младо моме старецът сваля....

 Та Лидчето много сега да внимава,
че господ,понякога,справедливост раздава
- старецът в младото да се не влюби,
че макар и стар,Лидочка да не ме загуби...

 Бургас,27.03.2008 г.