на Лидия,гр.Смолян

Щом се върнем в домът ни чуден,небесен,
на прагът му ще те посрещна с поглед нежен,
лицето скъпо,в обич,с длани ще погаля
и огънят на страстта тогава ще разпаля...

Бургас,05.04.2008 г.