на Лидия,гр.Смолян

Подаяние?

   В обичта не прося,никога,подаяние....
Инвалид? Да.....но това не е основание
да прося,унижен,милостиня в любовта,
щом в сърцето ти не властва обичта....