С А Т И Р  А

Пазете  приятелите!

О темпора,о морес!!!

Конституция

Молитва

Водомери за бракониери

Накъде???

Депутатска желба

Сън народен

 


Ай да си одим Марко,
както българските министри!!!